SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/023 | 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

Intézmény logo

VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

A 2023/2024. tanév helyi rendje

4.1. Eseménynaptár

A tanítási napok száma: 179 nap (6 tanítás nélküli nap)

Feladat

Határidő

Felelős

Első munkanap.

Tanév-előkészítő nyitóértekezlet.

augusztus 21.

igazgató

Oktatói továbbképzések. (Sárvár, Szombathely)

augusztus 22-23-24.

érintett oktatók

Tankönyvek csomagolása.

augusztus 23.

segítő oktatók

A tanév megkezdéséhez szükséges operatív feladatok.(Kréta, Órarend, óraadói szerződések, felügyeletek, rendezvények, programok szervezése)

augusztus 22-31.

igazgató, ig. helyettes

Az oktató munka előkészítése, tanmenetek átgondolása.

augusztus 22-31.

oktatók

Tanév-előkészítő oktatói értekezlet.

augusztus 25.

igazgató

Munkaközösségi értekezletek.

augusztus 28-31.

munkaközösség-vezetők

Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák.

augusztus 28.

igh., oktatók

Gólyatalálkozó a 9.T, 9.V osztálynak

augusztus 29-30.

Varga Zsófia, ofők

Oktatói testületi értekezlet; intézményi alapdokumentumok, SZMSZ, Házirend felülvizsgálata, Iskolai Munkaterv elfogadása.

augusztus 31.

igazgató

Digitális napló adatokkal feltöltése

szeptember 1.

igazgatóhelyettes, oktatók

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

szeptember 1.

igazgató, ofők

Tankönyvek kiosztása

szeptember 1.

ofők

Vas Vármegyei SZC igazgatói értekezlet

szeptember 5.

igazgató

Megbeszélés a technikai dolgozóknak

szeptember 6.

igazgató

A tanulók balesetvédelmi oktatása

szeptember 1–8.

ofők, oktatók

Jelentkezés az október-novemberi érettségi vizsgákra

szeptember 5.

igazgató

Tanévkezdő szakmai fórumok

szeptember 12-21.

oktatók

Angol, német

szeptember 12.

 

Magyar

szeptember 13.

 

Testnevelés, Digitális kultúra

szeptember 14.

 

Matematika

szeptember 21.

 

A tanmenetek, osztályfőnöki-, és munkaközösségi programok leadása

szeptember 15.

munkaközösségvezetők, ig., igazgatóhelyettes

A tanulmányi versenyekre jelentkezés tervezése

szeptember 15.

oktatók

Alakuló DÖK gyűlés, a DÖK programjának elfogadása

szeptember 29-ig

igazgató, DÖK segítő oktató

Szülői értekezletek

szeptember 21.

igazgató

Az iskolai dokumentumok, adminisztráció leadása a fenntartónak

szeptember 22.

igazgató

Turisztikai Világnap (projektnap)

szeptember 27.

marketing csoport

GINOP-6.2.2 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű projekt keretében szervezett online kompetenciamérés

szeptember 28-29.

Takácsné Horváth Ágnes, 9. évfolyamos ofők

GTTP U&T országos verseny, Győr

szeptember 28.

Horváthné Tishler Noémi

Magyar Diáksport Napja

szeptember 29.

testnevelők

Városi 24 órás non-stop vetélkedő (ARÉNA)

szeptember 29-30.

testnevelők

A tanulmányi területek meghatározása

szeptember 30.

igazgató

Vas megyei pályaválasztási tájékoztató elkészítése

október

igazgató

Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján (rádiós)

október 6.

történelem tanárok

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola Pályaorientációs témanapja 7-8. osztályos tanulói számára !

október 9. 9:00-12:00

marketing csoport

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tájékoztató szülői értekezlete

október 10.

igazgató

Gólyanap

október 13.

9-10. évf. ofők

A statisztikai adatszolgáltatás határnapja

október 15.

igazgatóhelyettes

Pályaorientációs nap a Nádasdy Általános Iskolában

október 18.

marketing csoport

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

október 15–27.

igazgató

A felvételi tájékoztató rögzítése a közoktatás információs rendszerében és a honlapon

október 20.

igazgató

Nemzeti Ünnep megünneplése (október 23.)

október 20.

történelem szakos oktatók

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

október 27.

 

Őszi szünet

október 30 – november 3.

 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

november 6.

 

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás

november 8-9.

marketing csoport

Nyílt nap I.

november 15.

igazgató, marketing-csoport

Fogadóóra

november 16.

oktatók

Őszi középszintű szóbeli vizsgák

november 20-24. 

 

Nyílt Nap II.

december 5.

marketing csoport

Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése

december 6.

igazgató, iskolatitkár

Pályaorientációs nap

december 7.

igazgatóhelyettes

I. félévi nevelési értekezlet

december 14.

igazgató

Karácsonyi ünnepség

december 18.

 

Karácsonyi sütivásár

december 19.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap

december 20.

 

Téli szünet

december 21.–január 1.

 

A téli szünet utáni első tanítási nap

január 2.

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

január 9.- május 10.

testnevelők

Az első félév vége

január 19.

 

I. félévi osztályozó értekezlet

január 19.

igazgató

Általános felvételi eljárás kezdete

január 20.

igazgató

Az oktatói testület félévértékelő értekezlete

január 25.

igazgató

A tanulók és a kiskorú tanulók szüleinek értesítése az I. félévi eredményekről

január 26.

ofők

Tinódi Emléknap a gimnáziumban (részvétel)

január 30.

ofők

ERASMUS diák mobilitás tájékoztató (Szombathely)

január 30.

kordinátor

Félévi szülői értekezlet (9.-10. évfolyam)

február 1.

ofők

Szalagavató

február 8.

11-12. évf. ofők

Félévi szülői értekezlet (11. évfolyam)

február 15.

ofők

Jelentkezés a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgákra, ill. a felsőfokú továbbtanulásra

február 15.

ig, 12. évf. ofő, jegyzők

A jelentkezési lapok továbbítása az általános iskola részéről

február 21.

 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

február 23.

történelem szakos oktatók

Sítábor

február 26-március 1.

testnevelők

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

március 4–8.

Takácsné Horváth Ágnes

Nemzeti Ünnep megünneplése

március 14.

igazgató

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

március 22.

igazgató

Kisérettségi (szóbeli) a 11. évfolyamon

március 20-21. 

magyar és történelem szakos oktatók

Fogadóóra

március 21.

oktatók

Diákközgyűlés

március 25.

 

11. évfolyam közismereti tantárgyainak előzetes zárása

március 26.

 

Diáknap

március 27.

Vajda Virág

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

március 27.

 

Tavaszi szünet

március 28- április 2-ig

 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

április 3.

 

47. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat tábora, (záróünnepséghez tartozó fogadás szervezése)

április 3-4-5.

ig., igazgatóhelyettes

Kisérettségi a 12. évfolyam

április 3-4-5.

oktatók

Országos kompetenciamérés (10. évf.)

április 4-5.

ig., ofők, Takácsné Horváth Ágnes

Digitális Témahét

április 8-12.

Takácsné Horváth Ágnes

Szakmai projektnap 9. évfolyamon

április

szakmai munkaközösség

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak

április 22.

igazgató

Megemlékezés a holocaust áldozatairól (rádiós)

április 16.

Szentgyörgyi Annamária

Fenntarthatósági Témahét

április 22–26.

Takácsné Horváth Ágnes

A felvételre jelentkezők és az általános iskolák értesítése

május 2.

igazgató

Osztályozó értekezlet a 12. és 5/13. évfolyamon

május 2.

igazgató, oktatói testület

Utolsó tanítási nap az 5/13. szakképző évfolyamon

május 3.

 

A technikum 12. évfolyamán a közismereti tárgyak vizsgájára való felkészítés 

május 3-áig

 

5/13. bizonyítvány kiállításának napja

május 6.

 

A május-júniusi érettségi vizsgák kezdete

május 6.

igazgató, oktatói testület

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

május 6–8.

igazgató, jegyző

Tavaszi szakmai vizsga – Vendéglátásszervező (gyakorlati)

(5/13. komplex szakmai vizsgája)

május 21.

igh, jegyző

Szakmai projektnap 10. évfolyamon

május

szakmai munkaközösség

Egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálatok a nyolcadikos tanulóknál

május 16. és 23.

védőnő, igazgató

Vendéglátásszervező, turisztikai szervező, értékesítő központi interaktív vizsga

május 23.

igh, jegyző

ÖDBK-találkozó

május 25.

igazgató

Tavaszi szakmai vizsga – Turisztikai szervező, értékesítő

(5/13. komplex szakmai vizsgája)

Tavaszi szakmai vizsga – Vendéglátásszervező (szóbeli)

(5/13. komplex szakmai vizsgája)

május 30.

igh, jegyző

Városi Pedagógusnap

május 31.

 polgármester

Nemzeti Összetartozás napja

június 4.

osztályfőnökök

Ágazati alapvizsga (10.T, 10.V)

június 6-7. 10-11.

10. évfolyam ofő, igh.

Szóbeli emelt szintű érettségi vizsgák

június 5–től

 

Tanév végi osztályozó értekezlet

június 13.

igazgató, oktatói testület

Utolsó tanítási nap

június 14.

 

Szóbeli középszintű érettségi vizsgák

június 19-20.

igazgató, szaktanárok

Tanévzáró ünnepély

június 21. 9:00

igazgató

Beiratkozás a 9. évfolyamra

június 26.

igazgató, ofők

Tankönyvrendelés

június 25.

szaktanárok

Tanévzáró értekezlet

június 27.

igazgató

A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető.

4.2. Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet

október 30. – november 3.

 

Téli szünet

december 21. – január 1.

 

Tavaszi szünet

március 28. –  április 2.

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 munkanap): 

Pályaorientációs nap (1 nap)

december 7.

 

Diáknap (1 nap)

március 27.

 

Oktatói testület kirándulása (1 nap)

január 2.

 

Oktatói értekezlet (1 nap)

január 3.

 

Szakmai nap, üzemlátogatások (1 nap)

január 4.-5.

 

       

 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról a gyakorlati képzés folytatóját és szervezőjét tájékoztatjuk.

A 2023/24 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

Telefon: +3695320115

E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu

OM azonosító: 203062/023

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000466


2024VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum