SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/023 | 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

Intézmény logo

VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

SZMSZ

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, az oktató-nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a szakképzési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. Cél, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben.

Intézményi adatok

Az intézmény hivatalos neve: Vas Vármegyei SZC Sárvári Turisztikai Technikum

Címe: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

A szakmai alapdokumentum/alapító okirat kelte: Budapest, 2023. augusztus 30.

A szakmai alapdokumentum/alapító okirat száma: II/2231-1/2023/PKF

OM azonosító: 203062/023

Az intézmény jogállása a 2019. évi LXXX. tv 17§ alapján:

A szakképzési intézmény szakképzési alapfeladat ellátására létrejött jogi személy. A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény a szakképzési centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott jogok és kötelezettségek alanya lehet.

Az intézmény a Vas Megyei Szakképzési Centrum telephelyeként működik.

Alapítója és irányító szerve a Kulturális és Innovációs Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

A középirányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

A intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás (853200)

A intézmény alapfeladata:

Vas Vármegyei SZC Sárvári Turisztikai Technikum: technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható mozgásszervi fogyatékos, látásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

Az SZMSZ célja

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a oktató munka zavartalan működésének garantálása, a Szakképzési törvényben a Köznevelési törvényben, és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.

Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A törvénybe foglalt rendelkezések minél hatékonyabban érvényesülése az intézményben.

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

 

Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, a gyakorlati oktatásban közreműködőkre, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.

Az SZMSZ visszavonásig érvényes.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az oktatói testület fogadta el. Az elfogadás előtt a Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat véleményezte. Képzési tanács nem működik sz intézményben.

Az SZMSZ-t a szakképzési centrum főigazgatója hagyja jóvá a kancellár egyetértésével.


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

Telefon: +3695320115

E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu

OM azonosító: 203062/023

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000466


2024VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum